Voiko homeopatialla hoitaa sairauksia?

Homeopatiassa lähdetään siitä, että sairauden eliminoimiseksi pitää kärsiä samankaltainen sairaus, jolloin ne kumoavat toisensa ja ihminen paranee. Homeopatiassa potilaalle annetaan lääkeainetta, jonka on todettu terveellä ihmisellä aiheuttaneen juuri hänen vaivojensa kaltaisia oireita.

Jotta vältettäisiin homeopaattisen lääkkeen aiheuttamat oireet, sitä laimennetaan voimakkaasti. Tätä kutsutaan potensoinniksi. Potensointi tehdään usein niin pitkälle, että alkuperäistä ainetta on liuoksessa häviävän pieni määrä. Uskomuksen mukaan vesi muistaa siinä olleen lääkeaineen, vaikka sitä ei enää voisi millään menetelmällä siinä havaita.

Homeopatia ei siis vaadi sairaudelle nimeä, ei diagnoosia, ei laboratoriokokeita eikä kuvantamista. Potilaan oirekuvan mukaan valitaan valmiste, jonka tiedetään aiheuttavan suurina annoksina samanlaisia oireita ja uskotaan hyvin pieninä annoksina yllä kuvatulla periaatteella parantavan oireiden taustalla olevan sairauden.

Vaikutusmekanismi on nykyaikaisen luonnontieteen vastainen. Homeopatian isänä pidetään saksalaista lääkäriä Samuel Hahnemannia (1755-1843). Lähtökohtana on, että potilaan oireet ja lääkeaineen aiheuttamat vastaavat oireet liitetään maagisesti yhteen. Vaikuttavaa ainetta tosin laimennetaan niin paljon, että sitä jää varsinaiseen homeopaattiseen hoitoannokseen hyvin vähän tai ei lainkaan. Laimentamisen ja ravistelun uskotaan tuottavan valmisteeseen tehon, joka välittyy veteen jäävän muistin kautta. Tällaista veden muistia ei ole voitu millään testillä havaita ja sen olemassaoloa pidetään yleisesti luonnontieteen vastaisena ja mahdottomana ilmiönä. Uskomuksen taustalla lienee ollut tarve saada tieteelliseltä kuulostava selitys homeopatian vaikutusmekanismille.

Miten on selitettävissä, että tällainen hoitomuoto sitkeästi pysyy tarjolla ja maksavia asiakkaita löytyy? Voisi kuvitella, että itseään loogisesti ajattelevina ja sivistyneinä yksilöinä pitävät ihmiset kyseenalaistaisivat yllä kuvatut hoitoperiaatteet. Vaikka homeopatia kuuluu 1800-luvun ajan ymmärrykseen luonnosta ja fysiologista ja vaikka yllä kuvattu vaikutusmekanismi on täydellisesti maalaisjärjen ja tieteellisen ymmärryksen vastainen, on homeopaattista hoitoa Suomessakin runsaasti tarjolla. Homeopaatteja, jotka saavat elantonsa näitä hoitoja antamalla toimii Suomessa ja homeopaateilla on omat ammattiyhdistyksensä. Jopa apteekit ovat ottaneet homeopaattiset valmisteet myyntiin. Jotkut kansanedustajatkin ovat pitäneet puheita homeopatian puolesta vaihtoehtona kalliille lääketieteelliselle hoidolle. Kristallipuolue pykii eduskuntaan vuoden 2015 vaaleissa ja puolueen terveysohjelmassa vaaditaan homeopatiaa julkisen terveydenhuollon rinnalle. Näissä vedotaan usein Saksaan, jossa homeopatiaa laajasti tarjotaan julkisen terveydenhuollon rinnalla.

Keskeinen selittäjä homeopatian säilymiselle on todennäköisesti yksilöiden kokemus hoidosta ja sen hyödystä. Lääketieteessä mikään hoito ei saa hyväksyntää, ellei se ole parempi kuin lumehoito taikka entinen hoito. Lumehoidon teho on lukuisissa tutkimuksissa osoittautunut varsin suureksi ja tämä liittyy nimenomaan yksilöiden kokemaan terveydentilan paranemiseen. Koska paranemisen kokemuksia tapahtuu sekä hoitoryhmässä että lumeryhmässä, lääketieteessä vaaditaan, että aktiivihoitoryhmässä vaikutuksia on useammassa potilaassa kuin lumeryhmässä. Yksilön oma kokemushan ei kykene erottamaan lumevaikutusta todellisesta vaikutuksesta. Lisäksi homeopatialla hoidettavat sairaudet ovat tyypillisesti sellaisia, jotka paranevat spontaanisti jonkin ajan kuluessa hoidosta riippumatta ja tämä spontaani paraneminenkin voidaan laskea hoidon tehoksi.

Ainoa varma tapa saada selville hoitojen teho, on tehdä asianmukainen tutkimus, jossa hoitoa verrataan ja lumeryhmän tuloksiin riittävän suurella potilasmäärällä. Aktiivi- ja lumehoitoryhmät tulee olla sokkoutettu niin, että hoitaja ja hoidettava eivät tiedä onko kyseessä lääkehoito vai lumehoito. Tämä tapahtuu koodaamalla lääke ja lume tunnistamattomiksi. Toisinaan on väitetty, että homeopatiaa ei voi näin tutkia sillä hoito on niin yksilöllistä ja siihen vaikuttavat monet muutkin seikat kuin oireet. Tämä väite on perusteeton sillä aivan hyvin voidaan määrätty lääkehoito vaihtaa osapuolten tietämättä lumelääkkeeksi puolelle potilaista kuten tutkimuksissa onkin tehty.

Mitä tieteelliset tutkimukset sanovat homeopatian tehosta?

Homeopatiasta tehtyjä julkaisuja löytyy Medline-tietokannasta yli 5000 kpl. Toki suurin osa ei ole alkuperäistutkimuksia mutta tutkimuskoosteita eli meta-analyysejäkin on tehty yli 130 kpl. On selvää, että niiden läpikäyminen on tässä mahdotonta.

Tavanomaisin virhe tieteellisten tutkimusten tulkinnassa on poimia sellainen tutkimus taikka meta-analyysi, joka tukee oma uskomusta ja jättää muut huomiotta. Positiivisia tuloksia saadaan varmuudella vaikka mitään hoitovastetta ei olisikaan, taikka päinvastoin, koska tutkimuksia ja analyysejä on runsaasti. Tutkimukset analysoidaan tilastollisesti ja kysymys on aina todennäköisyydestä. Esimerkiksi vaikka jollakin hoidolla ei olisi lainkaan tehoa, 5% tutkimuksista tulee merkittävä ero hoitojen välille (ks blogiteksti kännykkäsäteilyn haitoista). Tulee siis katsoa kokonaisuutta.

Kokonaiskuvan saaminen on vaikeaa myös sen vuoksi, että yksittäisten tutkimusten laatu vaihtelee suuresti. Tekemällä kooste laaduttomista tutkimuksista, johtaa vain laaduttomaan meta-analyysiin, joka ei tietenkään voi olla parempi kuin osat, joista se on koottu. Tämän vuoksi on kehitetty tutkimuksen laadun mittareita, joita käytettään valittaessa tutkimuksia meta-analyysiin. Ns. QUADAS 2 on yksi kriteeristöistä, jolla arvioidaan tutkimukseen laatua. Menetelmä on työläs mutta standardoitu ja tuottaa arvokasta tietoa tutkimuksiin liittyvistä heikkouksista. Siinä arvioidaan mm. potilaiden valintaa, menetelmiä, ja vertailuhoitoa. Kaikissa meta-analyyseissä ei ole käytetty tiukkoja laatukriteereitä ja sen vuoksi myös meta-analyysien tulokset vaihtelevat.

Koska tutkimusmassan huolellinen läpikäyminen on blogin antamissa rajoissa mahdotonta, hyödynnän tässä neljää eri maiden terveydenhuoltoviranomaisten asettamien monitieteisten työryhmien raporttia. Näissä raporteissa on hyödynnetty tuon ajan kaikki saatavissa oleva tutkimusnäyttö homeopatiasta ja myös tutkimusten laatu.

Viranomaisten asettamien työryhmien johtopäätökset homeopatiasta

Sveitsissä vuonna 2005 työryhmä tuli siihen tulokseen, että homeopatian hoidollisista vaikutuksista ei ole näyttöä. Britanniassa hallituksen asettama tiede- ja teknologiakomitea tuli vuonna 2013 tulokseen, että homeopaattiset hoidot eivät ole lumetta parempia ja homeopatian perusteet ovat tieteellisesti mahdottomia. Yhdysvalloissa NIH on todennut vuonna 2009 (päivitetty raportti 2013) että homeopatian tehosta ei ole näyttöä ja toi esille myös riskin valmisteiden sivuvaikutuksista. Uusin analyysi homeopatian toimivuudesta on tehty Australiassa vuonna 2014. NHMRC on Australian neuvoa-antava elin terveyden ja lääketieteen asioissa. NHMRC:n vedosraportissa todetaan, että tutkimusnäytön perusteella homeopatia ei ole vaikuttava hoito yhteenkään tutkittuun 68 sairauteen.

Näiden raporttien perusteella on selvää, että homeopatialla ei voi hoitaa tehokkaasti sairauksia. Onko hoidosta sitten haittaakaan? Homeopaattisten valmisteiden, etenkin vähän laimennettujen, haitoista ovat Yhdysvaltojen viranomaiset varoittaneet. Koska valmisteita eivät viranomaiset valvo samalla tavalla kuin lääkkeitä, tuotteissa voi olla erilaisia epäpuhtauksia. Ehkä kuitenkin tehottoman hoidon suurin haitta on se, että tehokas hoito voi jäädä saamatta taikka viivästyä. Erityisryhmiä ovat lapset, jotka eivät voi päättää asiasta itsenäisesti sekä syöpäpotilaat, jotka ovat usein alttiita katteettomille paranemislupauksille.

Homeopatian puolustajat tuovat esiin potilaiden valinnanvapauden. Tämä on itsestään selvää yksilönvapauden kannalta. Mutta tämä voi toimia ainoastaan silloin kun kyseessä on itsestään päättävä aikuinen, jota ei ole johdettu harhaan. Mielestäni yksilönvapaus voi toteutua terveydenhoidossa vain silloin kun puolueetonta tietoa on saatavilla. Joissakin puheenvuoroissa korostetaan ihmisen omaa vastuuta itsestään. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kenelläkään olisi oikeutta rahastaa ihmisiä tehottomilla hoidoilla. Mielestäni pitäisi olla selvää, että tällainen toiminta on eettisesti väärin.

Tänään sekä kansalliset että EU:n viranomaiset vahtivat tosi tarkkaan lääkkeisiin liittyviä käyttöaiheita ja lääkeyritysten mainoksia, alkoholituotteiden mainostamista. Elintarvikkeisiin liitettyjä terveysväitteitä ei ole hyväksytty (esim kolesterolia vähentävät rasvat, ksylitoli, jne). Kuitenkin kuka vain voi väittää tehottoman hoidon olevan tehokasta, mainostaa sitä julkisesti ja rahastaa sairaita ihmisiä myymällä avoimesti tehottomia hoitoja ja terveystuotteita. Erikoista on myös se, että erilaisten terveysgurujen sidonnaisuuksia ei juurikaan nosteta esiin vaikka he itse suoraan myisivät kehittämiään tuotteita.

Advertisement

16 kommenttia artikkeliin ”Voiko homeopatialla hoitaa sairauksia?

 1. Homeopatialla kannattaisikin hoitaa vain luulotaudin oireita 🙂
  Olen usein ihmetellyt, miksi jotkut, jotka hakeutuvat vaivoineen lääkärin hoitoon, sitten kuitenkin kieltäytyvät ottamasta lääkärin heille määräämiä lääkkeitä. Osa lääkkeistäkieltäytyjistä valittaa äänekkäästi kurjaa kohteluaan, jotkut lipuvat homeopaattisten lumelääkkeiden käyttäjiksi. Miksi vaivata lääkäriä, ellei aio ottaa vastaan tarjottua apua?

  Tykkää

 2. Hauskana kuriositeettina:
  Alkoholi suurina annoksina tuhoaa elimistöä ja aiheuttaa sairauksia. Pieninä annoksina se parantaa terveyttä. Eli toimii juuri päinvastoin. Onko alkoholi siis homeopaattinen lääke?

  Tykkää

   • Asiantuntija pitää monta asiaa (faktaa) itsestäänselvyytenä, jota ne eivät suinkaan ole muille, eikä huomaa niitä selittää. Tietysti kompakti kirjoitus rajoittaa kaiken mahdollisen selittämistä, mutta sellaisia haasteita kansanomaistamisessa juuri on.
    Sinulta jäi jutussasi perustelematta se, miksi laimealla seoksella ei ole erilaisia vaikutuksia ihmiseen verrattuna väkevään seokseen.
    Esittämäni esimerkki toisella tavalla selitettynä: Jos juot päivittäin alkoholi-vesiseosta:
    a) litran, jossa 96% alkoholia
    b) litran, jossa 1% alkoholia
    c) litran, jossa 0% alkoholia
    Näistä b-vaihtoehto on terveellisin ja a turmiollisin.
    Useilla myrkyillä saattaisi olla vastaava ominaisuus, jossa pieni altistus kouluttaa puolustusmekanismeja?
    No nyt kysyn. miten perustelet annosväkevyyden neutraliteetin?

    Tykkää

   • Ehkä ilmaisin liian suoraviivaisesti itseni. Tuo sinun esimerkkisi kertoo lähinnä sen, että jokaisella aineella on oma turvallisuusrajansa. Tuo 1% määrän ihminen sietää hyvinkin ilman myrkytysoireita sillä maksa puhdistaa sen nopeasti. Tuo 96% seoksessa etanolia on liikaa ja johtaa etanolimyrkytykseen. Se kumpi on terveellisempi, 1% vai 0% voidaan varmaan tehdä erilaisia tulkintoja, mitä seikkaa katsoo. Pelkkä vesikin muuttuu myrkyksi jos sitä saa tarpeeksi. Siten myrkkyvaikutus on aina annoskysymys. Tällä ilmiöllä ei ole kuitenkaan mitään tekemistä homeopatian kanssa. Annoksen pienentämien minimaaliseksi taikka nollaksi, toki vähentää riskiä, että syntyisi myrkkyvaikutusta. Tämä onkin tarpeen sillä nuo homeopatian hoitoaineet sellaisenaan ovat hyvinkin myrkyllisiä ja ilman laimentamista olisivat suoraan vaarallisia. Sille uskomukselle, että myrkkyjä laimentamalla loputtomasti saataisiin jonkinlainen maaginen hoitovaikutus, ei kuitenkaan tutkimuksessa ole saatu mitään näyttöä.

    Tykkää

   • Jahas, Sinä pysäytit keskustelun.
    Pieni vinkki: Omalla nimellä kirjoittelevat henkilöt pyrkivät asialliseen keskusteluun ja saattavat parhaimmillaan löytää kirjoituksistasi parannettavia kohtia, siis kohottavat tekstien laatua. Uskoin pystyväni auttamaan sinua, mutta yliarvioin kykyni.
    Hyvää jatkoa ja menestystä harrastuksellesi.

    Tykkää

 3. hyvä kirjoitus! Herättää ajatuksia… Eihän kuluttajille sais myydä katteetomia lupauksia eikä tuotetta, mikä ei toimi. Eikö se koske näitä ”Taikauutteita” myyviä? ;-D

  Tykkää

 4. Kolesterolia vähentäviin rasvoihin liittyen on EU:n terveysväiterekisterissä hyväksytty esimerkiksi seuraava terveysväite kasvisteroleista ja -stanoleista: ”Plant sterols and plant stanol esters have been shown to lower/reduce blood cholesterol. High cholesterol is a risk factor in the development of coronary heart disease.” Väitettä saa rekisterin mukaan käyttää rasvalevitteissä, maitotuotteissa, majoneesissa ja salaatinkastikkeissa. http://ec.europa.eu/nuhclaims/?event=search&CFID=1429116&CFTOKEN=8172800b6277a7e9-32176EFE-F494-4E8B-B44FB5FC9A0B2723&jsessionid=9312172c9e119befd6d2db3b1b1656d5d742TR

  Tykkää

 5. Kiellettyjä terveysväitteitä ovat
  – ihmisen sairauksien ennalta ehkäisemiseen, hoitamiseen tai parantamiseen liittyvät väitteet
  – terveysväitteet, joissa esitetään, että elintarvikkeen nauttimatta jättämisellä voi olla terveysvaikutuksia
  – terveysväitteet, joissa mainitaan painonpudotuksen nopeus tai määrä
  – terveysväitteet, joissa viitataan yksittäisten lääkäreiden tai terveydenhuollon ammattihenkilöiden suosituksiin.
  Kiellettyjä ovat myös
  – kaikki sellaiset väitteet, jotka voivat johtaa harhaan tuoteen ominaisuuksien, koostumuksen, valmistus- tai tuotantomenetelmän taikka jonkun muun vastaavan asian suhteen,
  esim.
  – ”lisäaineeton” tuotteessa, jos kyseiseen tuoteryhmään ei saa käyttää lisäaineita (tuote ei poikkea tässä suhteessa muista tuoteryhmän tuotteista)
  – puhdas ja aito (monitulkintaisena ovat epäselviä ja harhaanjohtavia).

  Tykkää

 6. Hyvä kirjoitus. Voisin kyllä suositella tätä luettavaksi kaikille, jotka rahojaan aikovat homeopatiaan laittaa. Mullekin tarjottiin nuhaoireisiin joskus jotain nappeja, jotka sisälsivät arseenia. Jätin ostamatta. 🙂

  Aiheesta ohi, mutta homeopatiasta tuli mieleen itseä pitkään askarruttanut kysymys, johon en ole saanut varmaa vastausta: usein parapähkinäpussissa on muutama homeelta maistuva yksilö. Näitä ei tietenkään pidä syödä, mutta onko tässä tapauksessa loputkin normaalilta maistuvat pähkinät syömäkelpoisia vai ovatko homeet ja niistä mahdollisesti muodostuneet homemyrkyt ”saastuttaneet” koko pussin? En tiedä oletko sinäkään oikea henkilö vastaamaan tähän, mutta on mielenkiintoista kuulla eri näkemyksiä.

  Tykkää

  • Hyvä kysymys eikä minulla ole siihen suoraa vastausta. Varmaan joku elintarvikekemisti osaa vastata tarkemmin. Muistan joskus lukeneeni, että vain pieni osa homeista synnyttää toksiineja. Lisäksi voisi kuvitella, että vain siinä, jossa on hometta, toksiineja esiintyisi. Kysymys on varmaan siitä, voisiko tuota hometta olla kuitenkin niin paljon että toksiineja syntyisi vaikka silmin nähden ei hometta näy. Kuten huomaat, minulla ei ole perusteltua tietoa tästä yksityiskohdasta. Luulen että jokin elintarviketurvallisuussivusto taikka palvelu on tätä tutkinut.

   Tykkää

   • ”Luulen että jokin elintarviketurvallisuussivusto taikka palvelu on tätä tutkinut.”
    Varmaan tämä on sama tilanne kuin leivän homeen suhteen. Eli jos leivässä on näkyvää hometta on koko leipä heitettävä roskiin, tällaisen ohjeen nämä viisaat antavat. No, perimätieto joka on hyvin vanhaa kertoo että home leivässä vaan lisää lauluääntä eikä ainakaan ole myrkyllistä niin että siinä sitä taas ollaan. Tuskin kukaan on kuollut homeiseen leipää vai onko ?
    Nykyihminenkään vaikka onkin altis kaikelle ei sairastu homeesta jos ei pelkkää hometta vetele, tämä on omakohtaisen jo liki 70vuotta kestäneen kokeilun tulos.

    Tykkää

 7. Pähkinät saattavat sisältää aflatoksiinia, joka on maksatoksinen ja karsinogeeninen. Esim. Afrikassa maapähkinöiden aflatoksiini on merkittävä terveyshaitta. Homeisen elintarvikkeen syömisestä ei varmaan aiheudu kovin pienellä altistuksella mitään akuuttia, mutta haitallista se voinee silti olla. Parapähkinöiden homeasian olen huomannut itsekin, mutta vastausta serkon kysymykseen en tiedä.

  Tykkää

 8. Tuon ruisleipä esimerkin pohjalta olen itsekin asiaa pohtinut. Harmillista tosiaan, että ne ovat niin usein homeisia. Parapähkinä tai pari päivässä olisi kelpo seleenilisä. 🙂 Olisi muuten mielenkiintoista saada kirjoitus luomutuotannon mahdollisista hyödyistä ja haitoista sekä ihmisen, että ympäristön suhteen.

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s